A – WAY

Een project over eenzaamheid

Eenzamheid

In dit project laat ik eenzaamheid zien van binnenuit, de beelden laten zien hoe het is om eenzaam te zijn.

Als jongetje liep ik vaak langs het strand. Weg van andere kinderen, weg van dat rottige lege en onzekere gevoel. Je kunt maar beter weggaan en alleen zijn dan tussen hen zijn en voelen dat je er niet bij hoort. Alleen zijn is fijn. Eenzaam zijn doet zeer.

Ik begreep het niet. Het tolde in mijn hoofd, Waarom waarom, waarom….en antwoorden bleven uit. Chaos dreigde.

Nu ik ouder ben word ik aan de buitenkant steeds stiller, maar van binnen is er vaak nog de leegte van de eenzaamheid, samen met de onrust die ik tevergeefs probeer te bestrijden door controle, ordening en overzicht.  Dat zoeken vind je terug in de beelden. 

Bij het kijken naar de beelden
Steeds zie je een horizontale lijn even onder het midden. In het landschap dat zo ontstaat construeer ik de ruimte van mijn leven. Ik abstraheer daarin de zoektocht in het leven door te ordenen en chaos te bestrijden.
Net als andere mensen zoek ik naar gelijkenissen, vaste patronen en ritmes. Door het leven te verbeelden als geometrische vorm probeer ik er orde in aan te brengen en begrijpelijker te maken. Over het ordenen gaat mijn werk.
Het spel met geometrische patronen is het een metafoor voor menselijk handelen, de mens die de chaos wil bedwingen, die grip wil krijgen op het leven.
Het blijft echter bij een wens, een streven. Net zomin als het perfecte leven bestaat, bestaat er zoiets als de volmaakte vorm. Daarom zie je in mijn werk geometrische vormen die imperfect zijn, een balans is slechts schijn, licht verstoort ritme door schaduwwerking en delen van een geheel komen niet tot een ‘samen’. Vormen zoeken een plek in het geheel, ze willen iets menselijks tonen.
Door gaten te dichten, door openingen te maken, op zoek naar oriëntatiepunten zonder precies te weten waar ze uit zullen komen.
In het ordenen ligt het zoeken besloten, het is een poging om de imperfectie een plaats te geven. Beheersing en volledigheid zijn voor mij een illusie.

Over mijzelf
Zo lang ik me kan herinneren zoek ik naar het tegendeel van onrust: chaos bestrijden door ordening. Met de leegte als uiterste vorm van ordening. Etty Hillesum verwoordde het beeldend: ‘…..dat wij van binnen een grote ruime vlakte worden zonder geniepig struikgewas dat het uitzicht belemmert’.
In ieders leven is er struikgewas. Leven zonder struikgewas is niet mogelijk. Struikgewas dat je wilt beheersen, wilt snoeien, maar waar je ook je handen aan openhaalt. Het gaat dan over ‘jezelf zijn, erbij horen, binnenkant en buitenkant, vasthouden en loslaten, eenzaam en alleen’.

A-WAY is mijn zoektocht in beelden.

Video

Terug naar Projecten